top of page

NICOLAS JANSSENS

Belangrijkste publicaties:

  • N. JANSSENS en J. VANLOMMEL, "Overdracht van onroerend goed en het oude herstelvonnis. Problemen en oplossingen" in PALMANS, R. (ed.), JANSEN, R. (ed.), Niet-vergunde constructies - tussen gedogen en regulariseren, Antwerpen, Intersentia, 2020.

  • N. JANSSENS, Noot bij Cass. 22 maart 2018 “Het Hof van Cassatie regelt de opschortende voorwaarde tot op de bodem”, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 82.

  • N. JANSSENS, “De informatie- en raadgevingsplicht van de notaris en het omgevingsrecht – actuele stand van zaken”, Bericht aan het Notariaat 2018/2, 66.

  • N. JANSSENS, “De verkoop van onroerend goed via elektronische weg – stand van zaken sinds de wet van 20 september 2018 en het cassatiearrest van 22 maart 2018”, Bericht aan het Notariaat 2018/4, 175.

  • N. JANSSENS, “Nieuw “Vlaams Waterwetboek” in werking sedert 1 januari 2019 – relevante bepalingen voor het notariaat”, Bericht aan het Notariaat 2019/1, 43.

  • N. JANSSENS, “Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen. Gevolgen van de  wet van 21 maart 2019 voor het notariaat”, Bericht aan het Notariaat 2019/2-3, 109.

  • N. JANSSENS, "Nieuw Vlaams regelgevend kader inzake asbest in het decreet van 29 maart 2019: naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040", Bericht aan het Notariaat 2019/4, 172.

bottom of page