top of page

ERIK PEETERS_

Advocaat

Erik Peeters studeerde in 1987 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de KULeuven, waarna hij zich meteen als advocaat aansloot bij de Mechelse balie. Reeds tijdens zijn studies interesseerde hij zich in het bijzonder voor het strafrecht en het strafprocesrecht.  Hij is specialist in het 'gemeen' strafrecht (strafwetboek), het verkeersstrafrecht (wegverkeerswet en wegcode), het ondernemingsstrafrecht en het sociaal strafrecht (Strafrechtboek en bijzondere wetten). Hij is samenhangend bedreven in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, het sportrecht en verzekeringsrecht.

 

Sinds 2016 is hij houder van het wettelijke vereiste getuigschrift ´bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken en kan hij u bijstaan voor het Hof van Cassatie in strafzaken. Als voorkeursmateries bij de Orde van Vlaamse Balies heeft meester Peeters: code 03 (burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeersrecht) en code 12 (Strafrecht). Meester Peeters is lid van de Raad van de orde van advocaten te Mechelen geweest. Hij was jarenlang voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk arrondissement Mechelen en is gewezen lid van de commissie rechtshulp bij de Orde van Vlaamse Balies.

20201020-iuste-162.jpg
bottom of page