top of page

ERELOON EN KOSTEN_

Het kantoor streeft in haar dienstverlening naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding voor de cliënten. In elk dossier wordt nagegaan of de kosten en erelonen ten laste kunnen worden gelegd van een rechtstbijstandsverzekeraar in het kader van de waarborg rechtsbijstand verbonden aan een verzekeringspolis (bvb. autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,...). 

Ereloon


Het verschuldigd ereloon wordt bepaald in overleg met de cliënten waarbij naargelang de aard van de zaak volgende mogelijkheden open staan:

 • Uurtarief varieert naar gelang de aard van de zaak en de complexiteit van de materie van  € 100,00 voor eenvoudige zaken tot maximaal € 200,00 voor gespecialiseerde materies.

 • Vast bedrag op voorhand overeen te komen in functie  van het belang en de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, het resultaat dat zal behaald worden, enz. 

Voor bedrijven en zelfstandigen bieden wij de mogelijkheid om jaarcontracten voor juridische bijstand af te sluiten tegen een vast maandelijks bedrag.

 

Een eerste consultatie, zonder dat daarop een dossier geopend wordt, bedraagt € 75,00.

 

Kosten 
 

 • Alle kosten die voor de rekening van de cliënt gemaakt worden worden aan de cliënt doorgerekend op basis van de werkelijke kostprijs. Gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

 • Dossierkosten:

  • Briefwisseling : € 11,00 / brief

  • Dactylo:  € 11,00 / blz

  • Telefoon en fax kosten: € 6,50 per verrichting

  • Verplaatsingskosten € 0,50 / KM

  • Vaste kantoorkosten*: 10% van de erelonen

  • Opening dossier  : € 80,00

  

* Vaste kosten zijn die kosten die niet rechtstreeks op een dossier kunnen aangerekend worden.
Het betreft o.a. huur kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, aankopen juridische boeken, tijdschriften en documentatie, bijscholingen en opleidingen, kosten personeel, secretariaat en boekhouding, verzekeringen ...

Bij vragen, aarzel niet ons te contacteren
bottom of page