Specialisaties


IUSTE Advocaten richt zich hoofdzakelijk naar KMO's en zelfstandigen.  Ook particulieren, verzekeraars en overheidsinstanties doen een beroep op IUSTE Advocaten.


Indien mogelijk wordt getracht een minnelijke oplossing met de tegenpartij te bereiken alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.  Wij adviseren u graag op voorhand teneinde onaangename verrassingen te vermijden.


Er wordt steeds gestreefd naar een vlotte, efficiŽnte en gepersonaliseerde dienstverlening in volgende domeinen:

 • Burgerlijk recht
  • personen- en familierecht
  • echtscheidingen
  • erfrecht en successies
  • huur- en bouwrecht
  • aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
    
 • Handelsrecht & Vennootschapsrecht
  • invorderen van facturen
  • contracten (opstellen van contracten, onderhandelen van overeenkomsten, gerechtelijke procedures,...)
  • vereffeningen - faillissementen - procedure WCO
  • mergers & acquisitions 

 • Strafrecht
  • algemeen en bijzonder strafrecht
  • verkeerszaken
  • burgerlijke partijstellingen

 • Arbeidsrecht
  • ontslagprocedures