Erelonen & Kosten

 • Het kantoor streeft in haar dienstverlening naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding voor de clinten.

 • In elk dossier wordt nagegaan of de kosten en erelonen ten laste kunnen worden gelegd van een rechtstbijstandsverzekeraar in het kader van de waarborg rechtsbijstand verbonden aan een verzekeringspolis (bvb. autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,...). 

 • OPGELET: Vanaf 1 januari 2014 zijn prestaties van advocaten niet langer vrijgesteld van btw.  Gelieve er rekening mee te houden dat onze tarieven verhogen met 21 %.

 • Ereloon

  • het verschuldigd ereloon wordt bepaald in overleg met de clinten waarbij naargelang de aard van de zaak volgende mogelijkheden open staan:

   • uurtarief varieert naargelang de aard van de zaak en de complexiteit van de materie van   100,00 voor eenvoudige zaken tot maximaal 200,00 voor gespecialiseerde materies.

   • vast bedrag op voorhand overeen te komen in functie  van het belang en de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, het resultaat dat zal behaald worden, enz.

   • bij invorderingen: een percentage op het te recupereren bedrag, nl:

op de eerste schijf van 6.250,00

15%

van 6.251,00 tot 50.000,00

10%

van 50.000,00 tot 125.000,00

8 %

van  125.001,00 tot 250.000,00

6 %

meer dan 250.000,00

4 %

 • Voor bedrijven en zelfstandigen bieden wij de mogelijkheid om jaarcontracten voor juridische bijstand af te sluiten tegen een vast maandelijks bedrag.

 • Een eerste consultatie, zonder dat daarop een dossier geopend wordt, kost u slechts 50,00.
 • Kosten

  • Gerechtskosten

   Alle kosten die voor de rekening van de clint gemaakt worden ( bvb. kosten gerechtsdeurwaarder ) worden aan de clint doorgerekend op basis van de werkelijke kostprijs. 

  • Dossierkosten

   • briefwisseling : 11,00/brief
   • gerechtelijke stukken ( conclusies, dagvaardingen, ...) :  10,00/blz
   • opening dossier  : 50,00
     
  • Kantoorkosten

   Dit zijn de vaste kosten die niet rechtstreeks op een dossier kunnen aangerekend worden.

   Het betreft o.a. huur kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, aankopen juridische boeken, tijdschriften en documentatie, bijscholingen en opleidingen, kosten personeel, secretariaat en boekhouding, verzekeringen ...

   Tot dekking van deze kosten wordt per dossier een bedrag aangerekend dat overeenstemt met 10% van het aangerekende ereloon.
    

 • Heeft u hierover nog vragen :

  Aarzel niet ons te contacteren:

  IUSTE Kantoor Bonheiden

  Mechelsesteenweg 339

  2820 Bonheiden

   

  Tel  : 015 / 33 15 21

   IUSTE Kantoor Willebroek

  Groene Laan 29G

  2830 Willebroek

   

  Tel : 03 / 886 44 21